Phân phối và sản xuất chân bàn gỗ, chân sắt phù hợp với các loại bàn gỗ tự nhiên gỗ me tây, bàn nguyên tấm, nguyên khối.