Phân phối và sản xuất chân gỗ, chân sắt phù hợp với các loại bàn gỗ me tây, bàn nguyên tấm, nguyên khối.