Các dự án giao bàn gỗ nguyên tấm, nguyên khối các loại me tây, gỗ lim, hương, cẩm cho khách hàng thực tế được sản xuất tại xưởng BanGoMeTay.Com.