Bộ bàn K3 bắt nguồn từ cách nói/ viết tắt của người Việt mình khi gọi tên một đồ vật. Chữ K ở đây chính là viết tắt của chữ “Khối”. Như vậy, chữ “K3” có nghĩa là bộ bàn ghế làm từ “3 khối”. Ý muốn nói đến “3 khối gỗ”.